Onderzoek toont schadelijke stoffen in vinyl vloeren

Een groot Amerikaans onderzoek naar schadelijke chemicaliën in vloerbedekkingsmaterialen heeft aangetoond dat onder meer vinyl vloerbedekking vaak vol zit met giftige stoffen.

Onlangs werden de onderzoeksresultaten van een grootschalig onderzoek naar schadelijke chemicaliën in vloerbedekkingsmaterialen gepubliceerd door HealthyStuff.org. Het zou hierbij gaan om het grootste onderzoek ooit.

SCHADELIJKE STOFFEN IN VINYL VLOEREN
Uit dit onderzoek blijkt dat vinyl bouwmaterialen, waaronder vloerbedekking en behang, vaak vol zitten met giftige chemicaliën zoals ftalaten, organotinverbindingen, en soms zelfs lood of cadmium.

Met name ftalaten (chemicaliën die gebruikt worden om pvc producten soepeler te maken) waren volgens het onderzoek prominent aanwezig in vooral vinyl vloerbedekking en vinyl behang. Dit roept volgens het onderzoek zorgen op omtrent de gezondheid van de consument.

Het merkwaardige is dat veel van de gevonden schadelijke stoffen al wel verboden zijn, of slechts beperkt gebruikt mogen worden in speelgoed. Daarom roepen de onderzoeks ook op tot strengere regelgeving voor het gebruik van giftige chemicaliën in consumentenproducten.

GROOTSCHALIG ONDERZOEK
Voor het grootschalige onderzoek van HealthyStuff.org, dat onderzoek doet naar chemische stoffen in consumentenproducten, werden meer dan 1000 vinyl vloeren en bijna 2300 soorten behang getest (door de nonprofit instelling Ecology Center) op stoffen die gelinkt worden aan astma, leerproblemen, miskramen, potentieproblemen, leverproblemen en kanker.

Uit de in oktober 2010 gepubliceerde resultaten blijkt dat giftige chemicaliën in veel doe-het-zelf producten worden gebruikt, waaronder in vloeren. De onderzoekers vragen zich af waarom het gebruik niet aan banden wordt gelegd voor bijvoorbeeld vloeren, terwijl dit al wel gebeurt in speelgoed voor kinderen.

Aangezien mensen zo'n 90% van hun tijd binnenshuis doorbrengen benadrukken de onderzoekers het schadelijke effect van de aanwezige chemicaliën. Vooral kinderen en huisdieren zouden erg kwetsbaar zijn, aangezien ze zich meestal dicht bij de vloer bevinden en daardoor een veel grotere blootstelling hebben. Daarom is het zoals gezegd ook merkwaardig dat veel van de schadelijke stoffen die zich in vloeren bevinden al wel verboden zijn in kinderproducten, waaronder speelgoed.

RESULTATEN VLOERBEDEKKINGSMATERIALEN
De geteste vloerbedekkingsmaterialen zijn onder meer hout, bamboe, kurk, tapijt en vinyl. Vooral vinyl vloerbedekkingsmaterialen kwamen hierbij slecht uit het onderzoek.

Zo bleek dat vinyl vloertegels goed waren voor het hoogste percentage lood (29 van de 39 geteste stalen, ofwel 74%).

Voorts bleek dat dat geteste vloeren meerdere ftalaten in zich hadden, soms tot wel bijna 13% van het totale gewicht. De onderzoekers stelden vast dat de meeste vinyl vloeren vier ftalaten bevatten die recentelijk verboden werden in kinderproducten. Hiervoor werden zowel twee bekende merken (Armstrong en Congoleum) als twee goedkope (discount)merken (ondermeer Crystal) getest.


Van de geteste PVC-vloeren bleek dat tweederde (39 van de 61) van de PVC-vloertegels organische stabilisatoren bevatten. Sommige varianten hiervan staan bekend als hormoonontregelaars, terwijl andere varianten de ontwikkelende hersenen kunnen beïnvloeden en schadelijk kunnen zijn voor het immuunsysteem.

NIET VOOR HET EERST
Het is daarmee niet voor het eerst dat er vragen worden gesteld over de eventuele schadelijke effecten van vinyl vloeren. Zo bleek uit een Europese studie uit 2008 al dat er een verband bestond tussen ftalatenconcentraties in stof binnenshuis en een piepende ademhaling bij jonge kinderen, vooral indien er sprake was van pvc-vloerbedekking in de slaapkamer van het kind.

Eerder schreven wij op deze website al eens over de mogelijke schadelijke gevolgen van de chemische stoffen vinyl vloerbedekking, die volgens een Zweeds onderzoek de oorzaak zouden kunnen zijn van autisme bij jonge kinderen.

Bovendien wordt er vaak ook gebruik gemaakt van vinyl bouwmaterialen op scholen, variërend van vloerbedekking tot speelmaterialen op school.

VEILIGE ALTERNATIEVEN VOOR VINYL

De onderzoekers concludeerden dat er wel voldoende concurrerende materialen beschikbaar zijn als alternatief voor vinyl, vaak tegen gelijke prijzen.

Zo bleek dat onder meer linoleum, kurk, bamboe en hardhouten vloeren beter geschikt zijn, aangezien in deze vloerbedekkingsmaterialen geen lood, cadmium, kwik en andere schadelijke stoffen werden gevonden.

Volgens de onderzoekers is de kans dat de hierboven genoemde vloerbedekkingsmaterialen (dus niet-vinyl vloeren) schadelijke chemische toevoegingen bevatten de helft de helft kleiner dan bij vinyl vloerbedekkingsmaterialen.

Bron: www.healthystuff.org