De 5 beste tips voor schoonmaak en onderhoud van vinyl vloeren

Tips schoonmaak vinyl vloer
Uw nieuwe vinyl vloer wilt u natuurlijk zo goed mogelijk onderhouden voor een optimale levensduur.

We zetten vijf van de allerbeste, deels nieuwe, tips en adviezen voor u op een rijtje.

Uiteraard wilt u uw vinyl vloer zo mooi mogelijk houden, en dat is gelukkig prima te doen.

Wij troffen de onderstaande punten aan in de handleiding van een nieuwe vinyl vloer, en willen die uiteraard graag online met u delen.

Eerder was er op deze website natuurlijk al vaker aandacht voor schoonmaak en onderhoud van vinyl vloeren. De onderstaande punten zullen daarom deels bekend voorkomen. Ook zijn er een paar kleine nieuwe tips en adviezen die mogelijk van nut kunnen zijn.

Bij goede vloerverzorging is het van belang aan een aantal basispunten te voldoen, die noodzakelijk zijn voor een langere levensduur van uw vinyl vloer. De treft u hieronder puntsgewijs aan.

1. Zorg voor een adequate vuilopvang bij de ingang
Dat kan bijvoorbeeld met een schoonlooploper gelijk bij de entree van het huis én het liefst ook een borstelmat voor de deur buiten het huis. Voor een professionele omgeving, bijvoorbeeld gebouwen, scholen en kantoren, is het raadzaam een stuk van minimaal 5 meter te gebruiken zodat al het vuil van buiten zich kan hechten in de schoonlooploper alvorens het de vinyl vloer kan aantasten. Onderzoek heeft aangetoond dat personen ongeveer 7 stappen nodig hebben om het eventuele vuil kwijt te raken. Bovendien kunnen de schoenen behalve schoon ook droog worden. Vóór de ingang aan de buitenzijde dient bij voorkeur een goede borstelmat aanwezig te zijn.

Vinyl vloer onderhoud deurmat
Een goede deurmat buiten houdt een groot deel van het vuil tegen

2. Hanteer een vast systeem voor het verzorgen van uw vinyl vloer
Van belang is om vast te stellen wie de vloerverzorging uit gaat voeren en hoe de vloerverzorging uitgevoerd gaat worden. Doe dit periodiek en stapsgewijs volgens een bepaald schema dat telkens periodiek weer herhaald wordt. Voor bedrijven is het belangrijk na te gaan of de opdrachtgever zelf of een schoonmaakbedrijf de vloerverzorging gaat uitvoeren. Schoonmaak kan natuurlijk handmatig door middel van dweilen of, in het geval van een onderneming of andere situatie waar het een groot oppervlak betreft, machinaal met behulp van een eenschijfsmachine. Afhankelijk van vervuiling, gebruikssporen, kleur van de vloer, de ruimten, de verdieping zal een frequentie van onderhoud dienen te worden vastgesteld. Dit geldt zowel voor het handmatige als voor het machinale onderhoud.

3. Informeer bij de fabrikant naar het beste schoonmaakmiddel
Erg belangrijk is natuurlijk om goed na te gaan met welke middelen u de vinyl vloer gaat schoonmaken. Het beste advies is hier natuurlijk de instructies van de fabrikant op te volgen, ofwel, welke schoonmaakmiddelen en welke frequentie wordt geadviseerd. Dat verschilt natuurlijk per vloer, dus zorg dat u zich goed laat informeren en ga nooit op eigen houtje experimenteren met schoonmaakmiddelen. Voor vinyl vloerbedekking bestaan veel speciale middelen voor het schoonmaken, die al dan niet ook worden aanbevolen door fabrikanten. Uiteraard kunt u voor advies over het juiste schoonmaakmiddel ook prima terecht bij de winkel waar u uw nieuwe vinyl vloer heeft gekocht.

4. Verwijder dagelijks stof, vuil en zand
Vooral dat laatste, het verwijderen van zand is van zeer groot belang, omdat zand vergelijkbaar is met schuurpapier onder uw schoenen. Ongeacht de kwaliteit en/of prijs van uw vinyl vloer zal de onderhoudsfinish telkens weer opnieuw worden aangetast wanneer er zand over schuurt. Hierdoor kunnen krassen en doffe plekken ontstaan, ook op de duurste en beste vinyl vloeren. Bij voorkeur wordt de vloer elke dag ontdaan van stof, vuil en zand, dat in de praktijk elke keer als de deur open gaat weer binnen in huis zal komen.

    Vinyl vloer stoelen beschermen met doppen
    Zorg voor doppen onder stoelen
5. Gebruik altijd doppen voor stoel- en tafelpoten
Dit is natuurlijk een zeer voor de hand liggend punt dat we op deze site al vele malen hebben aangehaald. De stoelpoten dienen voorzien te zijn van deugdelijke doppen. Harde doppen zullen eerder verstoringen geven in het oppervlak van de vloer, mede ten gevolge van zand dat eronder schuurt. De doppen dienen een zachter oppervlak te hebben zonder scherpe randen, zoals bijvoorbeeld een goede viltdop. Reinigen en controle van stoelpoten is van groot belang. Als u de doppen te lang laat zitten en deze afgesleten zijn kan uw vinyl vloer alsnog beschadigd worden wanneer er geschoven wordt met stoelen, tafels, kasten en andere voorwerpen die in rechtstreeks contact staan met uw vinyl vloerbedekking.

LEES OOK: 11 TIPS VOOR HET SCHOONMAKEN VAN UW VINYL VLOER